Corona Crisis - Sociale Verkiezingen
vrijdag 3 april 2020

Zoals jullie ondertussen weten, zijn vakbonden en werkgevers nationaal overeengekomen om de sociale verkiezingen te laten doorgaan tussen 16 en 29 november 2020, tenzij de coronacrisis langer aansleept.

De procedures in de ondernemingen worden volledig en tijdelijk geschorst vanaf moment x+36. Als een bedrijf bijvoorbeeld toch nog de kandidatenlijst zou aanplakken, is de aanplakking van de kandidatenlijst nietig en moet dat worden overgedaan in het najaar.

Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden (leeftijd, anciënniteit, werknemerscategorie, TBE….) van de kandidaten worden beoordeeld aan de hand van de oorspronkelijk geplande verkiezingsdag Y. Dit geldt ook voor alle vervangende kandidaten die uiterlijk op de nieuwe dag X+76 worden voorgedragen.

Betreffende het stemrecht voor interimmers: de tweede anciënniteitsvoorwaarde loopt niet door (neutralisatie) gedurende de periode van de tijdelijke schorsing van de verkiezingen.

Zowel de vormingen van ABVV als die van de AC zijn geannuleerd tot en met 15 mei 2020. Gelet op het feit dat ook de verkiezingen zijn uitgesteld, worden die vormingen waarschijnlijk over de vakantie getild. Nieuwe kandidaten zullen een vorming krijgen in het najaar 2020. Deze nieuwe planning heeft impact op de andere vormingen die in dat vormingsjaar gepland stonden. Als de hele puzzel gelegd is, zullen we jullie informeren.