Corona Crisis - Tijdelijke Werkloosheid Overmacht
vrijdag 3 april 2020

Nu de uitkeringsaanvragen tijdelijke werkloosheid (via www.tijdelijkwerkloos.be of C3.2-formulier) massaal zijn binnengekomen, is het wachten op de elektronische aangiftes van de werkgevers. Pas als deze binnen zijn, kunnen we uitbetalen. Vele leden zullen hierdoor pas volgende week een uitbetaling hebben. Ter info: als werknemers hun aanvraag hebben gedaan, hoeven ze dit niet opnieuw te doen voor eventuele volgende maanden met tijdelijke werkloosheid.

Mensen die nog geen lid zijn, kunnen steeds hun aanvraag doen op www.tijdelijkwerkloos.be , ze hoeven zich niet eerst lid te maken. Eens we alle dossiers verwerkt hebben, zullen we hun aanschrijven voor hun lidmaatschap in orde te brengen.
Werken er interimmers op je bedrijf: zij kunnen ook in tijdelijke werkloosheid -in plaats van in volledig werkloosheid - worden geplaatst. Hun contracten kunnen worden verlengd door het interimkantoor, ook al is er geen werk. Deze nieuwe regel geldt voor die interimmers wiens contract na 13 maart (start lockdown) niet verlengd werd. Laat ons weten als het uitzendkantoor de contracten niet wil verlengen!

Voor interimmers die reeds vroeger op werkloosheid werden geplaatst, (bijvoorbeeld sinds begin maart) konden we geen afspraken maken met Federgon over tijdelijke werkloosheid corona. De tijdelijke werkloosheid corona voor interimmers kan wel pas vanaf 23 maart 2020. Hierdoor ontstaat de absurde situatie dat sommige interimmers van 16-20 maart op volledige werkloosheid staan, en pas vanaf 23 maart op het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Mensen die ziek waren voor er tijdelijke werkloosheid werd ingevoerd, en ziek blijven (op basis van hun ziekteattest) tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, vallen terug op een ziekte-uitkering! Voor bedienden was hier eerst nog een onderscheid, aangezien zij wel nog hun gewaarborgd loon konden behouden, maar hierover is er nu een juridische discussie gaande. Het lijkt ons dus beter dat bedienden ook hun “vertrouwelijke” voor de ziekenkas in orde brengen als ze ziek zijn/worden. Moest dan achteraf blijken dat er toch gewaarborgd loon kan opgevraagd worden, zullen we dit samen met hen doen.

Blijf alle veelgestelde vragen op de voet volgen op http://www.abvv.be/-/corona-vragen-antwoorden, of zoek info op https://corona.accg.be/hc/nl