LID WORDEN
De Algemene Centrale groeit. Ieder jaar maken meer leden gebruik van onze diensten en rekenen ze op een vakbond die met woord en daad hun belangen verdedigt. Ook jij kan lid worden van het ABVV. Als je als ar-beider of arbeidster werkt in één van onze sectoren in Limburg, sluit je je aan bij de Algemene Centrale Limburg.

Klik hier om lid te worden

Als lid heb je ook recht op volgende vergoedingen:
  • Geboorte van een kind : € 50 (na 1 jaar lidmaatschap)
  • Huwelijk of samenwonen : € 75 (na 1 jaar lidmaatschap)
  • Pensionering : € 1,24 per jaar lidmaatschap met een maximum van € 25,00
  • Overlijden : € 1,24 per jaar lidmaatschap met een maximum van € 25,00

Bezorg ons een attest van het gemeentebestuur of een kopie ervan.

Als lid krijg je korting op onze Vakantiecentra: ‘Florealclub’.
Meer weten? Klik Florealclub