LID WORDEN
Voornaam*
Naam*
Geslacht* man vrouw
Straat & huisnummer*
Postcode & gemeente*
E-mail**
Tel of GSM**
Rijksregister nummer*
Statuut*
Sector of paritair comité
Deze informatie vind je op jouw loonbrief of arbeidsovereenkomst
Bedrijf
Ik wil me aansluiten bij de Algemene Centrale van het ABVV Limburg. Ik ben op de hoogte dat de gegevens op het inschrijvingsformulier worden geregistreerd en bewaard door de Algemene Centrale. Ik heb hiertegen geen enkel bezwaar, aangezien de ,Algemene Centrale deze gegevens uitsluitend gebruikt bij de procedure van aansluiting en zoals voorzien in de wet van 8 december 1992. Daarnaast kan ik de gegevens inzien en wijzigen en kan ik bijkomende informatie opvragen bij het openbaar register van het comité ter bescherming van het privé-leven.
Akkoord
* geeft een verplicht veld aan
** geeft aan dat u minstens 1 van de velden moet invullen